Şu an sitemizde 5 kişi
bulunmaktadır

Çocuk ve Gençler İçin Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Günümüz koşullarında hem kendimiz hem de sevdiklerimiz için kaliteli bir sağlık hizmetine erişmek çok önemli hale geldi. Hızla artan sağlık ve tedavi maliyetleri, çok çeşitlenen toplum yapısına bağlı olarak çeşitlenen sağlık sorunlarına karşı göz bebeğimiz çocuklarımız ve gençlerimizi güvence altına almak da oldukça önemli hale geldi. Tam bu noktada 18 yaş altı çocuklarımızı kaliteli bir sağlık hizmetinden faydalandırmak için Tamamlayıcı Sağlık Sigortası avantajlı bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi 18 yaş altı çocukların tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamına alınmasına ilişkin detayları birlikte inceleyelim. 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Özelinde Çocuk ve Gençler

Tamamlayıcı sağlık sigortasından faydalanmasını istediğimiz çocuk ve gençlerin bu makul bütçeli ve konforlu hizmetten yararlanabilmeleri için ne gerekmekte ve süreç nasıl işlemektedir. Burada devreye öncelikle yaş kavramı girmektedir.

Buna göre bazı sigorta şirketleri tarafından 0-18 yaş arası çocuklar ek teminat bedeli ödenerek tek başına sigortalanabilirken, bazılarında yalnızca 7 yaş üstü çocuklar tek başına sigortalanabilmekte, 0-7 yaş arası çocuklar ise yalnızca ebeveynlerden biri ile birlikte sigortalanabilmektedir. Bazı sigorta şirketlerinde ise 0-18 yaş aralığı çocuklar yalnızca ebeveynlerinden birisi ile birlikte sigortalanabilmektedir.

Bu konuya ilişkin detaylı değerlendirme ve karşılaştırma tablosu ilerleyen bölümlerde paylaşılmıştır. Burada bilinmesi gereken bir diğer önemli husus ise yeni doğan bebeklerle ilgilidir. Mevcut sistemde bebekleriniz maalesef doğar doğmaz tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamına alınamamakta, sigortalı olabilmek için sigorta yaptıracağınız şirketin belirlediği süre kadar (ki genellikle bu süre 15 gün kadardır) beklemesi ve bazı sigorta şirketlerinde yine en az bir ebeveyni ile birlikte sigortalanmaları gerekmektedir.  

Yukarıdaki gibi durumlarda ise bizim önerimiz sadece çocukların sigortalanması yerine aile bireylerinin tamamının birlikte sigortalanmasıdır. Bu sayede tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırılırken özel aile indirimi alınabileceği gibi ayrıca aile bireylerinin tümü için ödenen sigorta primi de vergi indirimi gibi avantajlar da kullanılabilecektir.

“Her şeyin başı sağlık” deriz ve bu çok da doğru bir sözdür. Diğer taraftan  çocuklarımızın sağlıklı olması, onlar için planladığımız iyi bir eğitim ve gelecek hayallerimizin başında gelmektedir. Çocuklarımızın doğumundan yetişkin hale gelene kadar geçen süredeki bakımları ve sağlıkları gelecek planlarımız için belki de en önemlisidir, çünkü bu süreçte özel bir bakıma ihtiyaçları vardır. Kaliteli sağlık hizmeti almak için her geçen gün yaşanan maliyet artışlarını da göz önüne alırsak Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarının bir lüks değil oldukça zorunlu bir ihtiyaç olduğunu daha iyi anlarız.

Çocuk ve Gençler İçin Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Teminatları Nelerdir?

Tüm sağlık sigortası türlerinde olduğu gibi çocuk ve gençler için yapılacak Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ve türevlerinde de teminatlar (1) yatarak ve (2) ayakta tedavi teminatları olarak iki kısımdan oluşur:

1-Yatarak Tedavi Teminatları:

Çocuk ve gençler için tamamlayıcı sağlık sigortasında, poliçenizin başlangıç tarihinden sonra ortaya çıkabilecek rahatsızlıkların tedavisi ve gerekli görülen tüm cerrahi işlemler, küçük müdahaleler ve acil müdahale gerektiren sağlık giderleriniz bu teminat kapsamında değerlendirilir.

Yatarak tedavi teminatı, çocuk ve gençler için ilk defa yapılan poliçelerin başlangıcından 3 ay sonra kullanılabilmektedir. Ancak 3 aylık bu bekleme süresi yenileme poliçelerde söz konusu değildir.

Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırdığınız takdirde sigortanız, 24 saati aşan bir tedavi ya da ameliyat gerektiren tedavilerde SGK ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortanız ile anlaşmalı özel hastanelerde yapılan tüm tedavi giderlerinizi karşılamaktadır.

Cerrahi ve dahili yatışların yanı sıra yoğun bakım, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, koroner anjiyografi giderleri, evde bakım hizmetleri, yardımcı tıbbi malzeme, suni uzuv giderleri, ambulans hizmetleri de yatarak tedavi teminatı kapsamında değerlendirilir. Ayrıca Yatarak tedavi teminatında tek kişilik oda ve bir kişilik refakatçi giderleri de teminat kapsamına dahil olduğu için hem genç veya çocuk hastalarımız hem de  ebeveynleri konforlu ve rahat bir tedavi süreci geçirirler.

2-Ayakta Tedavi Teminatları :

Çocuk ve gençler için tamamlayıcı sağlık sigortasında ayakta tedavi gideri teminatları poliçelerimizde her bir birey için ayrı ayrı olmak üzere yılda 10 kez kullanılabilmektedir. Ayakta tedavi giderleri ilk poliçe tanziminden 24 saat sonrasında geçerli olmaktadır. Burada da yine Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarının genel şartları gereği poliçe öncesi rahatsızlıklar kapsam dışında kalacaktır.

Tamamlayıcı sağlık sigortanız burada doktor muayenesi, yine doktorunuzun istemi ve yönlendirmesi ile laboratuvar hizmetleri, görüntüleme ve tanı yöntemlerinin yanı sıra ileri tanı yöntemleri ve fizik tedavi giderlerini de ayakta tedavi kapsamına almaktadır.

Burada bilinmesi gereken bir diğer önemli husus ise 1 doktor muayenesi kapsamında olan ve o doktorun yönlendirmesi ile yapılan tüm tahlil, tetkik ve görüntüleme gibi işlemlerin sadece 1 muayene hakkı kapsamında değerlendirildiği hususudur. Yani doktorunuz sizden aynı muayene kapsamında ne kadar tahlil ve tetkik isterse istesin bunların hepsi kullanmış olduğunuz tek muayene hakkı kapsamında değerlendirilecektir.

Tüm bunlara ek olarak sağlık ve sağlık sigortacılığı alanında yapılan istatistiklere göre ayakta tedavi teminatını en sık çocuklarımızın, çocuklardan sonra kadınların son olarak da erkeklerin kullandığı anlaşılmaktadır. Burada da rahatlıkla görüleceği üzere; çocuklar için harcanan sağlık giderleri, aile sağlık bütçesi içinde de en yüksek payla ilk sırayı almaktadır. Bu ise çocuklara ve gençlere yaptıracağınız sağlık sigortasının önemini bir daha ortaya koymaktadır.

Sigorta Şirketlerine Göre Çocuk ve Gençler İçin Sigortalama Durumu

Aşağıdaki listede sigorta şirketlerinin sigorta poliçelerinde çocuk ve gençlere tanıdığı sigortalama imkanlarını ve sağlanan ekstra imkanları karşılaştırmalı olarak görebilirsiniz.

Acıbadem Sigorta’da 0-18 Yaş Arası Sigorta Durumu

Acıbadem sigorta tarafından; 18 yaş altı çocuklara tek başlarına sigortalanma imkanı sunulmaktadır.

Allianz Sigorta’da 0-18 Yaş Arası Sigorta Durumu

ALLİANZ Sigortada 0-6 yaş aralığındaki çocukların ebeveynlerinden en az biri ile birlikte sigortalanması gerekir. 6 yaş üstü çocuklar tek başlarına sigortalanabilirler.

Anadolu Sigorta’da 0-18 Yaş Arası Sigorta Durumu

ANADOLU tarafından; ek teminat ödenmesi koşulu ile 0-17 (17 dahil) çocuklar tek başlarına sigortalanabilmektedir.

Axa Sigorta’da 0-18 Yaş Arası Sigorta Durumu

AXA Sigortada 0-6 yaş aralığındaki çocukların ebeveynlerinden en az biri ile birlikte sigortalanması gerekir. 6 yaş üstü çocuklar tek başlarına sigortalanabilirler.

Demir Hayat Sigorta’da 0-18 Yaş Arası Sigorta Durumu

DEMİR HAYAT sigorta tarafından; ek teminat ödenmesi koşulu ile 0-17 (17 dahil) çocuklar tek başlarına sigortalanabilmektedir. Demir Hayat Sigorta otizmli özel çocuklar içinde sigortalanma imkanı sunmaktadır.

Ethica Sigorta’da 0-18 Yaş Arası Sigorta Durumu

ETHİCA sigorta tarafından 0-18 yaş aralığındaki çocuklar tek başlarına sigortalanabilmektedir.

Groupama Sigorta’da 0-18 Yaş Arası Sigorta Durumu

GROUPAMA sigortada ek teminat ödenmesi koşulu ile 0-17 (17 dahil) çocuklar tek başlarına sigortalanabilmektedir.

HDI Sigorta’da 0-18 Yaş Arası Sigorta Durumu

HDI Sigorta tarafından; 0-18 yaş aralığındaki çocuklar tek başlarına sigortalanabilmektedir.

Magdeburger Sigorta’da 0-18 Yaş Arası Sigorta Durumu

Magdeburger sigortada; 0-6 yaş çocuklar tek başına sigortalanamaz.7-17 yaş çocuklar sigorta ettirenin 18 yaşından büyük olması şartıyla tek başına sigortalanabilir.

Neova Sigorta

Neova Sigortada, çocuklar ebeveynleri olmadan ek prim uygulanarak tek başlarına sigortalanabilmektelerdir.

Türk Nippon Sigorta’da 0-18 Yaş Arası Sigorta Durumu

TÜRK NİPPON sigortada; 0-17(17 dahil) yaş aralığındaki çocuklar da ebeveynleri olmadan ek prim uygulanarak tek başlarına sigortalanabilmektelerdir.

Türkiye Sigorta’da 0-18 Yaş Arası Sigorta Durumu

Türkiye sigortada; 18 Yaş altındaki çocuklar en az ebeveynlerinden biri ile birlikte sigortalanmak zorunda

Çocuklarda Tek Başına Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Yaptırma Olanağı

Karşılaştırmalı Tablo

Sigorta Şirketi

0-18 Yaş Altı Tek Başına Sigortalanma

Acıbadem Sigorta

Var

Allianz  Sigorta

0-6 yaş arası en az 1 ebeveyn ile birlikte

Anadolu Sigortas

Var (Ek teminat ile)

Axa Sigorta

0-6 yaş arası en az 1 ebeveyn ile birlikte

Demir Sigorta

Var (Ek teminat ile)

Ethica Sigorta

Var

Groupama Sigorta

Var (Ek teminat ile)

HDI Sigorta

Var

Magdeburger Sigorta

0-6 yaş arası en az 1 ebeveyn ile birlikte

Neova Sigorta

Var (Ek teminat ile)

Türk Nippon Sigorta

Var (Ek teminat ile)

Türkiye Sigorta

Var

Otizm Spektrumu Sendromlu Çocuklar İçin Tamamlayıcı Sağlık Sigortası İmkânı

Otizmli  çocuklar tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabilirler mi? Bu sorunun cevabı yakın zamana kadar maalesef hayırdı. Fakat sağlık sigortacılığı sektörünün öncü şirketlerinden Demir Hayat Sigorta sektöre ciddi bir yenilik getirerek otizmli bireylere de (Belirli şartlar altında) tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi kesmeye başladı. Bu konuyla ilgili detaylara farkibizden.com web sitemizin can iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz.

Sonuç ve Değerlendirme

Sonuç olarak geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerimizin ciddi bir fiziksel ve zihinsel gelişim kaydettikleri bu dönemde karşılaşabilecekleri sağlık problemleri ve bunların çözümü hem onların hem de bizim geleceğimizi ciddi anlamda etkileyecektir.

Bu sağlık problemlerinin çözümünde devlet hastaneleri artan hasta yoğunlukları nedeni ile özellikle de son yıllarda cazip bir alternatif olmaktan hızla çıkmaktadır. Bizlere konforlu bir sağlık hizmeti vadeden özel hastaneler ise yüksek maliyetleri ile orta ve üstü gelir düzeyindeki çoğu ailenin bile bütçelerini zorlamaktadır.

Bu noktada tamamlayıcı sağlık sigortası göz bebeğimiz çocuk ve gençlerimiz için hem kaliteli sağlık hizmetine ulaşım hem de ciddi maliyetlere katlanmama konusunda toplumdaki ciddi bir talebi de karşılamaktadır. 

Bu kapsamda farkibizden.com web sitemizden;

  • Konusunda uzman sigortacılık uzmanlarımızdan tüm sağlık sigortaları hakkında ücretsiz detaylı bilgi alabilir,
  • Sağlık sigortası yaptırmak istediğiniz sigorta şirketlerinin Anlaşmalı Olduğu Sağlık Kurumlarını tek tıkla web sitemiz üzerinden görebilir,
  • 10 un üzerinde firmaya ait tamamlayıcı sağlık sigortası fiyatlarına anında ulaşabilir,
  • Özel Sağlık Sigortaları, Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları, Yabancı Sağlık Sigortası ve Seyahat Sağlık Sigortaları hakkında detaylı bilgi ve fiyat teklifi alabilir,
  • Sadece, yaş, cinsiyet ve yaşadığınız il seçeneklerini girerek, 10 üzerindeki seçkin firmadan yaptırmak istediğiniz tamamlayıcı sağlık sigortasına ait yaklaşık fiyatları görebilir,
  • Yaptırmak istediğiniz sağlık sigortasına ait karşılaştırmalı gerçek fiyatları görmek için ise web sitemizdeki “Fiyat Teklifi Al” formlarını doldurup bize gönderebilirsiniz. Formlarınız bize ulaştıktan sonra en kısa süre için de size birlikte çalıştığımız 10’un üzerinde seçkin firmanın size özel olarak hazırladığı karşılaştırmalı fiyat tekliflerini görebileceksiniz.
  • Tüm bunların ötesinde sağlık sigortaları ile ilgili her konuda bizden web sitemizde bulunan Whatsapp, Telefon ve Görüntülü Görüşme kanalları ile çekinmeden ücretsiz canlı danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Unutmayın! Sağlık Sigortası teknik bir konudur ve hangi sağlık sigortası ürününü alacak olursanız olun öncelikle web sitemizde bulunan görüntülü, sesli ve yazılı interaktif iletişim kanallarını kullanarak konusunda uzman Tamamlayıcı Sağlık Sigortası temsilcilerimizden çekinmeden "canlı danışmanlık" almanızı tavsiye ederiz.

Karşılaşabileceğiniz tüm sağlık harcamalarının Özel Hastane farkı bizden, sağlıklı ve mutlu bir hayatın keyfini sürmek de sizden olsun…