Şu an sitemizde 4 kişi
bulunmaktadır

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile Özel Hastane Fark Ücreti Ödeme

Söz konusu sağlık olduğunda herkes en iyi şartlarda tedavi olmayı hak eder. Ancak iyi tedavi seçenekleri arasında yer alan özel sağlık kurumları, bazen bütçeyi aşan tedavi olanakları sunar. SGK ile anlaşması olsa dahi bazen özel hastanelerde tedavi masrafları oldukça yüksek fiyatlara mal olabilmektedir. Bu fiyatları asgari seviyede tutmak ise günümüzde tamamlayıcı sağlık sigortası ile mümkündür. Biz bu yazımızda özel hastane fark ücreti ödemeden iyi şartlarda tedavi olmak için gereken detayları ve fark ücreti ile ilgili bilinmesi gerekenleri sizler için derledik.

SGK Katılım Payı Nedir?

SGK Katılım payı, SGK kaydı olan Genel Sağlık Sigortalı ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kişi ya da bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmak için ödemesi gereken tutarı ifade eder. Ayrıca katılım payı; muayene, ilaç veya protez gibi sağlık giderleri için sağlık kuruluşu aracılığı ile alınıp SGK’ ya aktarılan cüzi bir ücrettir.

Kamu ya da özel sağlık kuruluşlarında muayene olmak için ödenen SGK katılım payı, çeşitli sağlık kuruluşlarına göre farklılık gösterir. Birinci basamak sağlık kuruluşu olan aile hekimliklerinde katılım payı alınmazken, resmi sağlık hizmeti sunucusu, eğitim araştırma hastanesi ve üniversite hastanelerinde ise muayene olmak için cüzi bir ödeme yapılır.

Özel hastanelerde ise SGK katılım payı, sağlık hizmeti satın alırken ödenen özel hastane/SGK fark ücretinin yanı sıra sağlık hizmeti alan kişi tarafından ayrıca ödenir.

Özel Hastane/SGK Fark Ücreti Nedir?

Özel hastane/SGK fark ücreti Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi olan özel sağlık kuruluşlarından sağlık hizmeti alan kişilerin ödemeleri gereken bir ücrettir. Özel hastaneler, Özel sağlık kuruluşları ve vakıf üniversitelerinde özel hastane/SGK fark ücreti SGK’nın belirlediği oranı aşmamak koşulu ile belirlenir. Tedavi giderlerinde ise SGK’ya fatura edilen kısmın kalan ücreti ilgili kişiden alınır. Bu faturalandırma yapılırken SGK’ya fatura edilen tutar esas alınır.

Diğer bir ifade ile özel hastane fark ücreti, SGK ile anlaşmalı olan özel sağlık kuruluşlarının kendilerinden sağlık hizmeti alanlardan tahsil ettikleri ve SGK tarafından belirlenen oranı geçmemek koşulu ile alınan ücrettir. İstisnai olarak özel sağlık kuruluşunda hastaya sunulan acil sağlık hizmetlerinin karşılığında özel hastane fark ücreti alınamaz.  

SGK Katılım Payı ve Fark Ücreti Arasındaki Fark

SGK Katılım payı; SGK bünyesinde Genel Sağlık Sigortası kapsamında sigortalı Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının özel ya da kamuya ait herhangi bir sağlık kuruluşunda sağlık hizmeti aldıklarında kendilerinden talep edilen ve SGK’ya gelir olarak aktarılan Cüz’i bir tutardır. SGK Fark Ücreti yada diğer bir ifadesi ile Özel Hastane Fark Ücreti ise, sadece SGK anlaşmalı özel hastanelerde sağlık hizmeti alan Genel Sağlık Sigortalıların aldıkları sağlık hizmeti sonrasında, hizmet bedelinin Sosyal Güvenlik Kurumunca özel hastanelere ödenen bedeli aşan ve sağlık hizmeti alan kişi tarafından ödenmesi gereken fark ücretini ifade etmektedir.

Özel Hastane Fark Ücreti Ödememek Mümkün mü?

Tedavi olmak için özel hastane tercih ediyor ve fark ücreti ödemek istemiyorsanız tamamlayıcı sağlık sigortası size uygun bir çözüm yolu olabilir. SGK kaydı bulunan bir kişi kendisi ve ailesi adına SGK anlaşmalı hastanelerde özel hastane farkı ödemeden sağlık hizmeti alabilmek için tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabilir. Böylece poliçe kapsamı dahilinde ayakta ve yatarak tedavilerde ödenmesi gereken ve oldukça yüksek meblağları bulabilen özel hastane fark ücretleri tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırılan sigorta şirketi tarafından ödenir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında Fark Ücretinin Kapsamı Nedir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamı ayakta ve yatarak tedaviyi içerir. Ayakta tedavi sigorta şirketine göre değişiklik göstermekle birlikte yıllık olarak yaklaşık 8-10 muayeneyi içerir. Yatarak tedavi ise limitsizdir.

Yatarak tedavi kapsamında; ameliyat, MR, tomografi, tetkikler, protez, kemoterapi, radyoterapi, tıbbi malzeme, rehabilitasyon ve ambulans hizmeti giderleri karşılanır. Ayakta tedavi kapsamında ise muayene, röntgen, tetkik ve fizik tedavi hizmetleri vardır. Tamamlayıcı sağlık sigortası ile tüm bu tanı, tetkik ve tedavi işlemlerinde özel hastane fark ücreti ödenmez.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile Özel Hastane Fark Ücreti Ödemeyin

Tüm bu anlattıklarımızdan da çıkarılacağı üzere, konforlu özel sağlık kuruluşlarında özel hastane fark ücreti ödemeden tedavi olmanın en ekonomik yolu tamamlayıcı sağlık sigortasıdır. Tamamlayıcı sağlık sigortası, fark ücreti için gerekli tutarı ödeyerek özel hastane tedavi hizmetleri masraflarını asgari düzeye indirir.

Tamamlayıcı sağlık sigortası sadece SGK kaydı olan kişinin yararlandığı bir hizmet değildir. Bu kişilerin ailesi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için de tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırılabilir. Yaş, cinsiyet, ikamet edilen şehir ve sağlık durumu dikkate alınarak ödenen çeşitli primler ile tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmak ve özel hastanelerde fark ücreti ödemeden hizmet almak mümkündür.

Sonuç ve Değerlendirme

SGK ve özel hastanelerin yaptığı anlaşma gereği özel hastanelerden hizmet almak giderek yaygınlaştı. Ancak tedavi görenlerin ödemek zorunda olduğu özel hastane fark ücreti, bazen çok ciddi meblağlara ulaşabildiği için ödeme koşulları bütçeleri zorlamaktadır. Bu sorunun en makul çözümü olan tamamlayıcı sağlık sigortası, fark ücreti ödemeden konforlu özel hastanelerde tedavi olmanın en ekonomik yoludur.

Sağlıklı bir hayat yaşamak için en iyi koşullarda hizmet almak herkesin hakkıdır.  Siz de özel hastanelerde fark ücreti ödemeden sağlıklı bir hayatın keyfini yaşamak için sağlık sigortanızın dijital adresi farkıbizden.com ile interaktif iletişim kanalları aracılığıyla canlı danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.