Şu an sitemizde 23 kişi
bulunmaktadır

(Özel) Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Vergi İndirimi ve Hesaplaması

Tamamlayıcı sağlık sigortası poliçe fiyatlarını etkileyen birçok parametre bulunuyor. Her birimiz en iyi, ihtiyaçlarınıza en uygun tamamlayıcı sağlık sigortasını, en düşük maliyetlerle yaptırabilmeyi istiyoruz. Bu yazımızda, bizlere özel sağlık sigortası maliyetlerinde hatırı sayılır maliyet avantajı sağlayabilen ve çokça sorgulanan vergi indirimi konusuna ilişkin detayları sizlerle paylaşacağız.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Maliyetleri

Günümüz koşullarında tamamlayıcı sağlık sigortaları, kaliteli bir sağlık hizmetinden en uygun fiyatlarla faydalanabilmemize imkan sağlayan sigortacılık ürünleri arasında. Ancak sigorta şirketlerine ve paket içeriklerine göre tamamlayıcı sağlık sigorta poliçelerinin de maliyetleri oldukça değişebiliyor. Bu şartlar altında en uygun mali koşullarla kendimize en uygun sigorta poliçesine alabilmek her geçen gün daha da önem kazanmakta. Bu kapsamda da dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunuyor. Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırırken dikkat edilmesi gereken hususları https://farkibizden.com/tamamlayici-saglik-sigortasi-alirken-dikkat-etmeniz-gerekenler/ yazımızda bulabilirsiniz.

Bu bağlamda dikkat edilmesi gereken ve poliçe maliyetinde bizim lehimize avantaj yaratan en önemli faktörlerden birisi de vergi indirimi konusu. Tamamlayıcı sağlık sigortası vergi indirimi konusunun detaylarına birlikte bakalım.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Vergi İndirim Esasları

Ülkemizde ve dünyada gerçek ve tüzel kişilerin elde ettikleri kazançların kamu harcamaları için vergilendirilmesi çok temel bir esas. Ancak, bazı uygulamaları teşvik edilmesi için vergiden muaf tutulması da yine çok yaygın olarak kullanılan bir yöntem. Tamamlayıcı sağlık sigortası da bu tür uygulamalardan birisi. Hem bu sigorta yönteminin teşvik edilmesi, hem de bu poliçe için yapılan harcamanın kazançtan düşmesi nedeniyle, tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıranlara poliçe tutarı kadar vergiden muafiyet getiriliyor.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Vergi İndirim Oranları

Peki indirim olarak kullanabileceğimiz tutar ne kadar? Öncelikle, Tamamlayıcı sağlık sigortası için ödediğiniz toplam poliçe tutarının %15’lik kısmını vergi indirimi olarak geri alabilirsiniz. Üstelik sadece kendiniz için ödediğiniz miktarın değil, eşiniz ve (öğrenci ise 25, değilse 18 yaşını aşmamış) çocuklarınız için de ödediğiniz sigorta bedelinin %15’lik kısmını vergi indirimi olarak geri alma imkânınız var.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Vergi İndirimi Nasıl Hesaplanır

İsterseniz, Tamamlayıcı sağlık sigortası vergi indirimi hesaplamasını netleştirebilmek için bir örnek üzerinden ilerleyelim;

 • 5000 TL brüt ücret ile çalıştığınızı var sayalım. 5.000 TL brüt ücretle çalışan bir çalışan, aylık ortalama 750 TL gelir vergisi öder. (Vergi ödemesi ilk aylar daha düşük, son aylar daha yüksektir ancak yıllık ortalamasında aylık 750 TL’ye tekabül eder.)
 • 10 ay taksitle toplam 2.000 TL, aylık 200 TL bedelle tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırdığınızı düşünelim.
 • 000 x 0.15 = 300 TL, yani ödediğiniz 2.000 TL poliçe bedeli için toplamda 300 TL gibi bir vergi indirimi hakkı kazanırsınız. (Hatırlayalım sigorta bedelinin %15’lik kısmı vergi iadesi olarak alınabiliyordu.)
 • Başka bir deyişle, Sigorta bedeli 10 taksitle ödendiği için; 300 / 10 = 30 TL aylık vergi indirimi avantajı sağlamış olursunuz. (10 ay süreyle)
 • Aylık ödenecek ortalama vergi tutarı 750 TL idi, bu durumda aylık ödemeniz gereken gelir vergisi 750 TL’den, 750 – 30 =720 TL ye düşecektir. Sonuç ve özet olarak, 2.000 TL ye yaptırdığınız tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi, vergi indirimi imkânı sayesinde size 1.700 TL’ye mal olacaktır.
 • Diğer taraftan mevzuatın belirlediği sınırları aşmamak kaydı ile eşiniz ve çocuklarınız için yaptıracağınız tamamlayıcı sağlık sigortası poliçeleri sayesinde daha fazla vergi indirimi de kazanabilirsiniz.

TSS Vergi İndiriminden Kimler Faydalanabilir

Bu Vergi indiriminden; kendiniz, eşiniz ve çocuğunuzun tamamlayıcı sağlık sigortası ödemeleri için yararlanabilirsiniz. Fakat, Çocuğunuza yaptıracağınız tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi dolayısıyla bu indirimden faydalanabilmeniz için, Çocukların 18 yaşından küçük olması gerekir, ancak çocuğunuz öğrenci ise bu yaş sınırı 25’e kadar yükselir.

Devlet Memurları İçin TSS Vergi İndirim Esasları

Eğer devlet memuruysanız ve kendiniz ve/veya eşiniz – çocuklarınız için tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırdıysanız sigorta poliçenizin %15’lik kısmını gelir vergisi tutarınızdan yukarıdaki hesaplamaya göre düşürebilirsiniz. Bunun için sigorta poliçenizin ödeme planı sayfasını, ödeme dekontunu maaş mutemetiniz ile paylaşmalısınız. 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Vergi İndirimi Dilekçe Örneği

Çalıştığınız kurumun uygulamalarına göre sade bir dilekçe ile de başvurmanız uygun olacaktır. Aşağıda bununla ilgili sade bir dilekçe örneği verilmiştir.

“Kendim, eşim ve çocuğum için yaptırmış olduğum tamamlayıcı sağlık sigortası poliçe bedelinin ilgili tutarının gelir vergisinden düşülmesi için gerekli işlemlerin yapılmasın arz ederim. Tamamlayıcı sağlık sigorta poliçesi ödeme planı sayfası ve ödeme dekontu ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgi ve değerlendirmelerinize arz ederim.”

TSS Vergi indiriminden faydalanmak için kurumunuza kolayca hazırlayabileceğiniz, yukarıdaki gibi sade bir dilekçe vermeniz yeterli olacaktır.

Serbest Meslek Erbapları İçin Vergi İndirim Esasları

Ticaretle uğraşan ya da kira geliri vb. gelirlerle yaşamını sürdüren kişiler için de temel vergi ödeme prensibi gelirlerden giderlerin düşülmesi ve kalan kazancın ise vergilendirilmesidir. Bu gruba giren kişiler tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırdığında sigorta bedelinin %15’lik kısmı gelir vergisi olarak tahakkuk eden rakamdan düşecektir. Eğer serbest meslek erbabı (Esnaf, Avukat vb.) iseniz ve bu indirimden faydalanmak istiyorsanız, Muhasebeciniz ile sigorta poliçesi, ödendi makbuzu veya dekontunu paylaşmanız halinde gerekli işlemler muhasebeciniz tarafından yürütülecektir.

Özel Sektör Çalışanları İçin Vergi İndirim Esasları

Eğer özel sektörde bordrolu olarak çalışıyorsanız devlet memurlarının izlediğine benzer bir yöntemle vergi indiriminden faydalanabilirsiniz. Poliçenizin ödeme planı sayfası, ödendi makbuzu / dekontu ile şirketinizin maaş işlemlerini yürüten birime (Personel, İK, Muhasebe veya diğer) başvurarak vergi indiriminden faydalanabilirsiniz. Vergi indiriminin uygulandığından emin olmak için başvurunuzdan sonra maaş bordronuzda bulunan “Gelir Vergisi İndirim” satırına yukarıdaki hesaplamaya göre doğru tutarın yansıdığını kontrol etmenizde fayda olabilir.

Vergi İndirimi Üst Sınır

Tamamlayıcı sağlık sigortası vergi indiriminden faydalanabilmek için iki temel sınırlama bulunuyor. Bunlardan ilki o ay ödeyeceğiniz tamamlayıcı sağlık sigortası tutarının o anda geçerli asgari ücreti aşmaması, ikincisi ise kullanacağınız bu vergi indirim tutarının size ait o ayki toplam brüt ücretin %15’ini aşmamasıdır.

Yukarıdaki örneğimizden devam edersek aylık 5.000 TL brüt ücreti olan bir çalışanın vergi indiriminden faydalanmak isteyeceği sigorta harcama tutarı 750 TL(5.000 x 0,15) üstünde olmamalıdır. Aksi halde gelir vergisi matrahından bu tutarlara dair bir indirim uygulanmayacaktır.

Yine örneğimiz üzerinden devam etmek istersek, aylık brüt geliri 5.000 TL olan ve 2.000 TL bedelle tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıran bir kişinin buradan 2.000 x %15 = 300 TL vergi indirim hakkı kazandığını hatırlayacaksınız. Ancak kişinin burada alabileceği indirim hakkı üst sınırı brüt gelirinin %15’i olan 5.000 X %15 = 750 TL’dir. Dolayısıyla kişinin bu durumda çocuklarına ve eşine de tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırarak, geriye kalan 750-300 = 450 TL’yi de gelir vergisinden indirebilme hakkı olduğu unutulmamalıdır.

Özet olarak toparlamak gerekirse, tamamlayıcı sağlık sigortası vergi indirimi sayesinde yararlanabileceğiniz gelir vergisi indirimi hakkınız brüt geliriniz arttıkça artacak, ancak her halükârda, poliçe tutarı(ları)nızın ve brüt gelirinizin % 15’ini ve aylık güncel brüt asgari ücreti geçemeyecektir.

Sonuç ve Değerlendirme

Her birimiz geldiğimiz ekonomik koşullar çerçevesinde aldığımız her bir ürünya da hizmeti mümkün olan en geniş avantajlarla alabilmek istiyoruz. Tamamlayıcı sağlık sigortasının bir ürün / hizmet olarak kendimiz ve sevdiklerimiz için önemi tartışılmaz.  Yüksek kalitede bir sağlık sistemine dahil olmamızı sağlayan, kendimiz ve sevdiklerimizin kaliteli ve konforlu bir sağlık sisteminden faydalanmalarını sağlayan bir araç ve bu araca vergi indirimi sayesinde hatırı sayılır bir fiyat avantajı ile sahip olabilmek mümkün. Özetle kamu otoritesi tarafından tanınan ve teşvik edilen bu Vergi indirimi  tamamlayıcı sağlık sigortasının maliyetini de önemli oranda düşürüyor.

Bu kapsamda farkibizden.com web sitemizden;

 • Konusunda uzman sigortacılık uzmanlarımızdan tüm sağlık sigortaları hakkında ücretsiz detaylı bilgi alabilir,
 • Sağlık sigortası yaptırmak istediğiniz sigorta şirketlerinin Anlaşmalı Olduğu Sağlık Kurumlarını tek tıkla web sitemiz üzerinden görebilir,
 • 10 un üzerinde firmaya ait tamamlayıcı sağlık sigortası fiyatlarına anında ulaşabilir,
 • Özel Sağlık Sigortaları, Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları, Yabancı Sağlık Sigortası ve Seyahat Sağlık Sigortaları hakkında detaylı bilgi ve fiyat teklifi alabilir,
 • Sadece, yaş, cinsiyet ve yaşadığınız il seçeneklerini girerek, 10 üzerindeki seçkin firmadan yaptırmak istediğiniz tamamlayıcı sağlık sigortasına ait yaklaşık fiyatları görebilir,
 • Yaptırmak istediğiniz sağlık sigortasına ait karşılaştırmalı gerçek fiyatları görmek için ise web sitemizdeki “Fiyat Teklifi Al” formlarını doldurup bize gönderebilirsiniz. Formlarınız bize ulaştıktan sonra en kısa süre için de size birlikte çalıştığımız 10’un üzerinde seçkin firmanın size özel olarak hazırladığı karşılaştırmalı fiyat tekliflerini görebileceksiniz.
 • Tüm bunların ötesinde sağlık sigortaları ile ilgili her konuda bizden web sitemizde bulunan Whatsapp, Telefon ve Görüntülü Görüşme kanalları ile çekinmeden ücretsiz canlı danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Unutmayın! Sağlık Sigortası teknik bir konudur ve hangi sağlık sigortası ürününü alacak olursanız olun öncelikle web sitemizde bulunan görüntülü, sesli ve yazılı interaktif iletişim kanallarını kullanarak konusunda uzman Tamamlayıcı Sağlık Sigortası temsilcilerimizden çekinmeden "canlı danışmanlık" almanızı tavsiye ederiz.

Karşılaşabileceğiniz tüm sağlık harcamalarının Özel Hastane farkı bizden, sağlıklı ve mutlu bir hayatın keyfini sürmek de sizden olsun…