Şu an sitemizde 3 kişi
bulunmaktadır

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Ömür Boyu Yenileme Garantisi Nedir?

Tüm ürün ve hizmetler için; o ürün ya da hizmeti uzun süre kullanan kişiler zaman içerisinde birtakım avantajlara sahip olurlar. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası için de durum böyledir. Kesinti olmaksızın belirli bir süre tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıran kişiler oldukça önemli bazı avantajlara sahip olabilirler. Bu yazımızda sizlerle tamamlayıcı sağlık sigortasını belirli bir süre kesintisiz yaptıran kişilerin sahip olduğu ve çok önemli avantajları beraberinde getiren “ömür boyu yenileme garantisi” hakkında bilgi aktaracağız.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Ömür Boyu Yenileme Garantisi Nedir?

Tamamlayıcı sağlık sigortaları için ömür boyu yenileme garantisi; bazı sigorta şirketleri için 3, bazı sigorta şirketleri için 4 yıl ara vermeden tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırılması halinde, bu süre sonunda, sigorta şirketi tarafından bir risk değerlendirilmesi yapılması ve bu değerlendirmenin neticesinde mevcut sigorta poliçenizin ömür boyu aynı koşullar ile(teminat, kapsam, limitler açısından) yenileneceğinin taahhüt edilmesidir. Bu hakkı kazanan sigortalı çok önemli avantajlara sahip olacaktır. Poliçesinin kapsamı sigortalının aleyhine daraltılıp maliyeti arttırılamayacak ya da yeni ortaya çıkan hastalıklar teminat dışında bırakılamayacaktır. Ömür boyu yenileme garantisi, özellikle ilerleyen yaşlarda sağlık risklerinin artacağı ve tamamlayıcı sağlık sigortasının çok daha önemli bir çözüm olacağı düşünüldüğünde daha da önem kazanıyor. Peki, ömür boyu yenileme garantisi nasıl kazanılır?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Ömür Boyu Yenileme Garantisi Nasıl Kazanılır?

Ömür boyu yenileme garantisinin kazanılabilmesi için gereken genel hususlar aşağıda olduğu gibidir;

 • Tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS) yaptırırken ilk olarak bildirilen sağlık durumuna ilişkin beyan gerçeğe uygun olarak yapılmalıdır.
 • 3 yıl üst üste sigorta poliçesinin ara vermeden yenilenmiş olması gerekir. (Bu süre sigorta şirketinden sigorta şirketine değişiklik gösterebilmektedir. Ayrıca bazı şirketler ömür boyu yenileme garantisi kazanabilmek için minimum sigortalanma başlangıç yaşı gibi başka koşullarda sunabilmektedirler.)
 • Sigorta şirketi değişikliği yapılması halinde yeni poliçe süresinin bitimi ile yeni poliçe başlangıcı arasındaki süre 30 günü aşmamalıdır.
 • Sigorta şirketi tarafından yapılacak risk değerlendirmesi sigortalının lehine sonuçlanmalıdır.

Sigorta Şirketine Göre TSS Ömür Boyu Yenileme Garantisi Koşulları

Şimdi de sigorta şirketleri bazında öne çıkan koşullara bakalım;

1- Acıbadem Sigorta Ömür Boyu Yenileme Garantisi

Acıbadem Sigortada Ömür Boyu Yenileme Garantisi kazanabilmek için 3 yıl üst üste kesintisiz tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmış olmak gerekir. Bu sürenin sonunda Acıbadem Risk Kabul Birimi tarafından, Azami İyi Niyet prensibine uygun davranılıp davranılmadığı araştırılır ve ömür boyu yenileme garantisi hakkı verilebilir.

2- Allianz Sigorta Ömür Boyu Yenileme Garantisi

Allianz Sigorta’da Ömür Boyu Yenileme Garantisi kazanabilmek için 3 yıl üst üste kesintisiz tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmış olmanız gerekir. Bu sürenin sonunda ömür boyu yenileme garantisi kazanırsınız ve sonradan ortaya çıkacak hastalıklar ya da tedavi gerektiren konular için ilave teminat bedeli ödemeden yaşam boyu Allianz sigortadan tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabilirsiniz.

3- Anadolu Sigorta Ömür Boyu Yenileme Garantisi

Anadolu Sigorta, sağlık sigortası kapsamında, sigortalılıklarını Anadolu Sigorta’da 4 yıl kesintisiz olarak devam ettiren ve son 4 yıl, her bir yıl için poliçelerinde ödenen tazminatların primlere oranları %100’ün altında olan bireysel sigortalılara Ömür Boyu Yenileme Garantisi vermektedir. 4. yılın sonunda yapılan ilk değerlendirmede Ömür Boyu Yenileme Garantisi almaya hak kazanamayan sigortalılar, her yıl poliçe yenileme dönemlerinde son 4 yıllarındaki tazminat/ prim oranlarına bakılmak suretiyle, tekrar Ömür Boyu Yenileme Garantisi değerlendirmesine alınacaklardır.

4- Axa Sigorta Ömür Boyu Yenileme Garantisi

AXA Sigorta’da kesintisiz olarak 3 yıllık sigortalılık süresini doldurmuş ve bu tarihte en fazla 59 yaşında olan sigortalılar bu hakkı kazanabilirler. 3 yıllık kesintisiz sigorta döneminin sonunda sigortalılar Ömür Boyu Yenileme Garantisi için medikal olarak değerlendirilirler. Yapılan değerlendirme sonucu sağlık durumu uygun bulunan sigortalılar Ömür Boyu Yenileme Garantisi hakkı kazanırlar. Bu hakkın kazanılması ile birlikte sigortalı ortaya çıkabilecek yeni durumlar için ilave prim talebi ile karşılamadan ömür boyu sigortasını yeniletme hakkını elde eder.

5- Demir Hayat Sigorta Ömür Boyu Yenileme Garantisi

Demir Hayat Sigorta A.Ş. de kesintisiz olarak 3 yıllık sigortalılık süresini doldurmuş ve bu tarihte en fazla 50 yaşında olan sigortalılar, geçmiş 3 yıllık ödenen hasar/ödenen toplam prim oranları her yıl için % 80 altında ise, Ömür Boyu Yenileme Garantisi için medikal olarak değerlendirilirler. Yapılan değerlendirme sonucunda uygun bulunan sigortalılara Ömür Boyu Yenileme Garantisi hakkı verilir.

6- Ethica Sigorta Ömür Boyu Yenileme Garantisi

Ethica Sigortada ömür boyu yenileme garantisi kazanabilmek için 3 yıl üst üste sigorta yaptırma koşulu vardır. Kesintisiz olarak 3 yıl sigorta yaptıran sigortalılar Ethica Sigorta yönetimi tarafından değerlendirilir ve durumu uygun bulunan sigortalılara ömür boyu yenileme garantisi hakkı sağlanır. Bu hakkın kazanılması ile birlikte aynı teminat koşulları ile ömür boyu sigorta poliçesinin yenilenmesi hakkı kazanılır.

7- Groupama Sigorta Ömür Boyu Yenileme Garantisi

Sağlık sigortasının kesintisiz olarak en az 4 yıl Groupama Sigorta’da (yenileme güvencesinin geçerli olduğu ürünlerde) veya başka bir sigorta şirketinde yapılması halinde Groupama Ömür Boyu Yenileme Garantisi için sigortalıyı değerlendirir ve koşulları uygun bulunması halinde bu hak verilir. Bu hakkın verilmesi halinde yaşam boyunca oluşabilecek hastalıklar için ilave teminat bedeli yansıtmaz.

8- HDI Sigorta Ömür Boyu Yenileme Garantisi

HDI Sigortada ömür boyu yenileme garantisi hakkını kazanabilmek için 60 yaşından önce sigorta yaptırılması ve en az 3 yıl üst üste sigorta yaptırılması gerekmektedir. Bu 3 yıllık sürenin sonunda HDI Sigorta tarafından bir risk değerlendirmesi yapılır ve durumu uygun bulunan sigortalılara ömür boyu yenileme hakkı tanınır. Bu hakkın kazanılması ile sigortalı kabul edilen poliçe koşulları ile ömür boyu sigorta yenileme hakkı kazanılır. HDI Sigorta ömür boyu yenileme garantisi hakkını verilmesinden sonra dönemsel olarak poliçe ve sigortalının durumunu değerlendirmeye tabi tutarak sigortalının durumunda değişiklik yapabilir.

9- Magdeburger Sigorta Ömür Boyu Yenileme Garantisi

Magdeburger Sigorta’da kesintisiz 3 yıl boyunca sigortanızın devam etmesi halinde, 3 yıl sonunda sağlık durumunuz esas alınarak risk değerlendirmesi yapılır ve bu değerlendirme sonucunda Ömür Boyu Yenileme Garantisi hakkına sahip olabilirsiniz. Ömür Boyu Yenileme Garantisine hak kazandığınız tarihten sonra ortaya çıkan hastalıklar için ek prim uygulanmadan ve teminat kapsamınız daralmadan yaşamınız boyunca Magdeburger güvencesinden faydalanmaya devam edebilirsiniz.

10- Türk Nippon Sigorta Ömür Boyu Yenileme Garantisi

Türk Nippon Sigortada 53 yaşından önce sigorta yaptırmış ve 3 yıl üst üste kesintisiz olarak tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmış kişiler ömür boyu yenileme garantisi için değerlendirmeye alınırlar ve durumları uygun bulunanlara bu hak tanınır.

11- Türkiye Sigorta Ömür Boyu Yenileme Garantisi

Türkiye Sigorta’da yaşa ve kullanılan sigorta primi tutarlarına bağlı olarak 2 ila 4 yıl arasında üst üste sigorta yaptıran sigortalılar ömür boyu yenileme garantisi için değerlendirmeye tabi tutulur. Bu değerlendirme neticesinde durumu uygun bulunan sigortalılara ömür boyu yenileme garantisi verilir.

Sigorta Şirketi

Ömür Boyu Yenileme İçin Gerekli Kesintisiz Sigorta Süresi

Zorunlu Süre Sonunda Değerlendirme Var mı?

Allianz Sigorta

3 yıl

Var

Acıbadem Sigorta

3 yıl

Var

Demir Hayat Sigorta

3 yıl

Var

Türk Nippon Sigorta

3 yıl

Var

Axa Sigorta

3 yıl

Var

Ethica Sigorta

3 yıl

Var

Groupama Sigorta

4 yıl

Var

Anadolu Sigorta

4 yıl

Var

HDI Sigorta

3 yıl

Var

Türkiye Sigorta

2-4 yıl

Var

Magdeburger Sigorta

3 yıl

Var

Ömür Boyu Yenileme Garantisi sigorta şirketleri karşılaştırma tablosu

Ömür Boyu Yenileme Garantisi Kazanabilmek İçin Nelere Dikkat Edilmelidir?

Ömür boyu yenileme garantisi hakkının kazanılabilmesi için dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Örneğin;

 • Yaş sınırı 18 ila 55 arasında olmalıdır. (55 olan üst yaş sınırı bazı sigorta şirketlerinde farklılık gösterebilmektedir, Poliçe yaptırmadan önce bu konuyu acenteniz ile detaylı görüşmenizi öneririz. Tamamlayıcı sağlık sigortası alırken dikkat etmeniz gereken diğer hususlar için https://farkibizden.com/tamamlayici-saglik-sigortasi-alirken-dikkat-etmeniz-gerekenler/ linkini gözden geçirebilirsiniz.)
 • 3 yıllık bekleme süresinin sonunda önceki sağlık verilerinize dayanarak bir risk değerlendirmesi yapılmakta ve ömür boyu yenileme garantisi hakkının size tanımlanıp tanımlanmayacağına karar verilmektedir. Bu nedenle bekleme süresi boyunca tamamlayıcı sağlık sigortasını en uygun şekilde kullanmanız risk seviyenizin yükselmesini engelleyecek ve ömür boyu yenileme garantisinin verilmesi ihtimalini arttıracaktır.

Ömür Boyu Yenileme Garantisinin Avantajları Nelerdir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası ile kazanılan ömür boyu yenileme garantisi sigorta yaptıran lehine oldukça önemli avantajları olan bir uygulamadır. Bu avantajlardan bazıları;

 • Poliçenizin mevcut hastalıklarınıza ilişkin kapsamı daraltılamayacağı gibi sonradan ortaya çıkabilecek hastalıklar için de ilave poliçe maliyetleri oluşmadan yeni hastalıklar poliçe kapsamında kabul edilir
 • Görülebilecek, kanser, uzun süre tedavi gerektiren hastalıklar, bakım ve tedavi masrafı oldukça yüksek olan hastalıklar mevcut poliçenizin kapsamında kabul edilir ve ilave maliyete katlanmadan bu tür hastalıkların tedavisini yaptırabilirsiniz.
 • Teminat limitlerinde sigorta yaptıranın aleyhine bir değişiklik yapılmaz. Ortaya yeni çıkan hastalıklar için teminat limitleriniz daraltılamaz.
 • Poliçe bedeliniz, en başta belirlenen ve özel şartlarda ifade edilen oranların üzerinde bir oranla arttırılamaz.

Sonuç ve Değerlendirme

Tamamlayıcı sağlık sigortası yalnızca bu günün koşullarında kaliteli bir sağlık hizmeti almanızı sağlamaz, aynı zamanda geleceğinize yapılan çok avantajlı bir yatırımdır. Ömür boyu yenileme garantisi sayesinde, özellikle ilerleyen yaşlarda ortaya çıkabilecek hassas bir tedavi süreci gerektiren, tedavi maliyeti oldukça yüksek olabilen hastalıklar için çok faydalı bir araçtır. Çünkü bu tür hastalıklar ortaya çıktıktan sonra tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmak isterseniz ya bu hastalıklar teminat kapsamınıza dahil edilmeyecek ya da çok yüksek poliçe maliyetleri karşınıza çıkacaktır. Sağlık riskinizin daha düşük olduğu dönemlerde tamamlayıcı sağlık sigortanızı başlatıp, ömür boyu yenileme garantisi için bekleme süresini en az riskle tamamlamanız halinde ömür boyu avantajlarından faydalanabileceğiniz bu ayrıcalığı elde edebilirsiniz.

Bu kapsamda farkibizden.com web sitemizden;

 • Konusunda uzman sigortacılık uzmanlarımızdan tüm sağlık sigortaları hakkında ücretsiz detaylı bilgi alabilir,
 • Sağlık sigortası yaptırmak istediğiniz sigorta şirketlerinin Anlaşmalı Olduğu Sağlık Kurumlarını tek tıkla web sitemiz üzerinden görebilir,
 • 10 un üzerinde firmaya ait tamamlayıcı sağlık sigortası fiyatlarına anında ulaşabilir,
 • Özel Sağlık Sigortaları, Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları, Yabancı Sağlık Sigortası ve Seyahat Sağlık Sigortaları hakkında detaylı bilgi ve fiyat teklifi alabilir,
 • Sadece, yaş, cinsiyet ve yaşadığınız il seçeneklerini girerek, 10 üzerindeki seçkin firmadan yaptırmak istediğiniz tamamlayıcı sağlık sigortasına ait yaklaşık fiyatları görebilir,
 • Yaptırmak istediğiniz sağlık sigortasına ait karşılaştırmalı gerçek fiyatları görmek için ise web sitemizdeki “Fiyat Teklifi Al” formlarını doldurup bize gönderebilirsiniz. Formlarınız bize ulaştıktan sonra en kısa süre için de size birlikte çalıştığımız 10’un üzerinde seçkin firmanın size özel olarak hazırladığı karşılaştırmalı fiyat tekliflerini görebileceksiniz.
 • Tüm bunların ötesinde sağlık sigortaları ile ilgili her konuda bizden web sitemizde bulunan Whatsapp, Telefon ve Görüntülü Görüşme kanalları ile çekinmeden ücretsiz canlı danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Unutmayın! Sağlık Sigortası teknik bir konudur ve hangi sağlık sigortası ürününü alacak olursanız olun öncelikle web sitemizde bulunan görüntülü, sesli ve yazılı interaktif iletişim kanallarını kullanarak konusunda uzman Tamamlayıcı Sağlık Sigortası temsilcilerimizden çekinmeden "canlı danışmanlık" almanızı tavsiye ederiz.

Karşılaşabileceğiniz tüm sağlık harcamalarının Özel Hastane farkı bizden, sağlıklı ve mutlu bir hayatın keyfini sürmek de sizden olsun…