Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Fiyatını Etkileyen Faktörler Nelerdir?

TSS POLİÇE FİYATI HESAPLAMA KRİTERLERİ GİRİŞ

Tamamlayıcı sağlık Sigortası, Sosyal güvenlik kurumu (SGK) ile poliçenizi yaptırdığınız sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu hastanelerde geçerli olan bir sigorta türüdür. Şimdi tamamlayıcı sağlık sigortası primini etkileyen faktörlere birlikte göz atalım.

A-TSS POLİÇE FİYATI HESAPLAMA TEMEL KRİTERLERİ

1-Sigortalının Yaşı

Sigortalının yaşı sigorta primini etkileyen faktörlerin başında gelir. Sigortalanacak kişi ne kadar genç ise, sigorta pirimi de o kadar az olur. Sigortalanacak kişinin yaşı ilerledikçe, yaş ile doğru orantılı olarak sigorta pirimi de artmaktadır. Belli bir yaştan sonra ise ya hiç sigorta yapılmamakta ya da çok yüksek bir prim tutarı ile poliçe tutarı hesaplanmaktadır. Bunun sebebi; yaş ilerledikçe sigortalının sağlık problemleri ile karşılaşma ihtimalinin yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. 18 yaşındaki bir kişi ile 60 yaşındaki kişinin sigorta prim tutarı haliyle farklı olacaktır.

2-Sigortalının Sağlık Durumu

Bazı durumlarda sigortalı genç olsa da yaşadığı herhangi bir sağlık probleminden ötürü ya da önemli bir hastalığa yakalanma ihtimalinin yüksek olması durumlarında da sigorta poliçe bedeli yüksek çıkmakta ya da sigorta yapılmamaktadır. Sigortalı adayının geçmişten gelen herhangi bir hastalığı ya da genetik kökenli hastalıkları varsa; ya hastaya sigorta yapılamamakta ya da sağlık sigorta poliçesi pirimi diğer adaylara göre daha yüksek olarak hesaplanmaktadır.

3-Sigortalının Cinsiyeti

Sigorta primini etkileyen bir diğer faktör de sigortalanacak olan kişinin cinsiyetidir. Kadın sigortalıların erkek sigortalılara göre sigorta primleri biraz daha fazla hesaplanmaktadır. Bunun temelde iki nedeni vardır bunlardan birincisi kadın sigortalıların hamilelik dönemlerinde ve doğum yaptıktan sonraki süreçte sağlık kontrollerinin daha uzun bir süre yapılması, ikincisi ise kadınsal hastalık risklerinin diğer hastalıklara göre daha fazla olmasıdır.  Belirtilen nedenlerle kadın sigortalıların sigorta primleri hesaplanırken erkek sigortalılardan daha fazla çıkmaktadır.

4-Sigortalının Yaşadığı Şehir

Sigorta yaptıracak olan kişinin yaşadığı şehir de sigorta primini etkileyen önemli faktörlerden biridir. Örneğin büyükşehirlerde yani İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde yaşıyorsanız, sağlık sigorta priminiz diğer şehirlere göre daha yüksek çıkmaktadır. Aradaki bu fark, büyük şehirlerde faaliyet gösteren sağlık hizmeti veren hastanelerin maliyetlerinin diğer şehirlerdeki hastanelerin maliyetlerine göre daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle büyük metropoller dışındaki şehirlerde yaşayan sigortalı adaylarının yaptıracakları sigorta primleri, büyükşehirlere göre daha düşük hesaplanmaktadır. Bu bahsettiğimiz durumun bir sonucu olarak, sigortalının adresini sigortalılık süresi içinde değiştirmesi durumunda da sigorta prim tutarı bundan etkilenecek, olumlu ya da olumsuz şekilde değişecektir.

B-POLİÇE KAPSAM VE KULLANIMI VE ÖDEME ŞEKLİ İLE İLGİLİ KRİTERLER

5-Sigorta Poliçesinin Kullanım Oranı

Prim tutarını etkileyen bir diğer husus da sigorta poliçesinin kullanılma oranıdır. Eğer hiçbir şekilde sigorta poliçenizde bozulma olmazsa, diğer bir ifadeyle hasar oluşmazsa, sonraki sigorta poliçesi priminizde indirime gidilerek hasarsızlık indiriminden faydalanırsınız. Poliçenin bozulması durumunda ise gelecek yıllardaki sağlık sigortası primlerinin daha yüksek tutardan hesaplanması durumu söz konusu olabilir.

6-Sigorta Poliçesinin Kapsamı

Yaptıracağınız sigorta poliçesinde ek teminat istiyorsanız, bu durumda da sağlık sigortası poliçe priminiz standart poliçe primine göre daha yüksek hesaplanacaktır. Uygulamada birçok müşteri, poliçesini yaptırırken ek teminat talep etmekte, bu da sigorta teminat kapsamını genişletmektedir. Örneğin tamamlayıcı sağlık sigortasına ek olarak gebelik paketini de isterseniz poliçe fiyatı da doğal olarak artacaktır. Ya da yatarak tedavi kapsamlı tamamlayıcı sağlık sigortasına ayakta tedavi teminatı da ekletmek isterseniz poliçe için ödeyeceğiniz tutar yine artacaktır. Kısacası poliçenizin size sunacağı teminat kapsamı ne kadar geniş ise ödeyeceğiniz ücret de aynı oranda yüksek olacaktır.

7-Poliçe Tutarını Ödeme Şekli

Sigorta poliçesini ödeme şekli de pirim tutarını etkileyen faktörler arasındandır. Mesela sigorta priminin tek çekim olarak ödenmesi durumundaki pirim tutarı ile taksitli olarak ödemesi durumundaki pirim tutarları birbirinden farklılık göstermektedir. Sonuç olarak vadeli ödemelerde prim tutarı peşin ödemelere göre daha yüksek hesaplanabilmektedir. Ancak sigorta firmaları tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıracak olanlara, çoğu zaman kredi kartlarına vade farksız taksitli ödeme seçenekleri gibi imkanlar sunmaktadırlar.

C-DİĞER FAKTÖRLER

Medikal enflasyon, döviz kurlarındaki dalgalanmalar, Türk Tabipler Birliği tarafından belirlenen sağlık hizmetleri asgari ücret tarifesindeki değişim oranları, özel hastane fiyatlarındaki değişim, ameliyatlarda kullanılan malzemelerin fiyatlarındaki değişim gibi birçok faktör de sigorta poliçe prim fiyatını etkilemektedir.

SÖZÜN ÖZÜ

Sonuç olarak tamamlayıcı sağlık sigortası poliçe fiyatını etkileyen belli başlı kriterler olsa da poliçe fiyatları; sizin beklenti ve ihtiyaçlarınız, poliçenin kapsamı ve kullanımı, sigortalının kişisel özellikleri, sektörün değişkenleri gibi bir çok dinamik faktörden etkilenmektedir. Bu sebeplerle tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmadan önce bu konuda destek almak, doğru sigorta poliçesini belirlerken size oldukça faydalı olacaktır. 

Bu noktada web sitemizden faydalanabilir, tamamlayıcı sağlık sigortası 2021 fiyatlarını web sitemizden kolaylıkla öğrenilebilirsiniz. Bunun için web sitemizin “Hizmetlerimiz” kısmındaki “Teklif Al” butonuna tıklayıp karşınıza çıkan bilgi formuna gerekli kişisel bilgilerinizi girip, ilgili formu bize gönderdiğiniz takdirde Tamamlayıcı Sağlık Sigortası fiyat teklifininiz size iletilecektir. Ayrıca yine aynı butona tıklayarak çıkan “Online Teklif” al butonunu seçerek AXA Sigorta altyapısı güvencesi ile 7/24 online fiyat teklifi alabilir ve online olarak tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi alabilirsiniz.

Ancak Tamamlayıcı Sağlık Sigortası teknik bir konudur ve biz hangi sağlık sigortası ürününü alacak olursanız olun öncelikle web sitemizdeki “Hizmetler” kısımda bulunan görüntülü, sesli ve yazılı interaktif iletişim kanallarını kullanarak konusunda uzman Tamamlayıcı Sağlık Sigortası temsilcilerimizden "canlı danışmanlık" almanızı tavsiye ederiz.

Sağlık ve Mutluluk Sizinle Olsun…