Şu an sitemizde 21 kişi
bulunmaktadır

Özel ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında Poliçe Yenileme Döneminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Tamamlayıcı sağlık sigortası, Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı bulunan ve TSS poliçe bedelini ödeyen hemen her bireyin faydalanabileceği bir sağlık sigortası türüdür. Özel sağlık sigortası ise kişilerin SGK’ya tabi olup olmalarına bakılmaksızın yaptırabildikleri bir sağlık sigortası türüdür. Hem özel hem tamamlayıcı sağlık sigortası yenileme işlemi poliçe sahiplerinin, hizmetten memnun kalmaları durumunda başvurdukları bir yöntemdir. Poliçe sahipleri; isteğe göre zamanı dolan tamamlayıcı ya da özel sağlık sigortasını yenileyebilir ve ayrıca ek ve ana teminatlarda değişikliğe gidebilirler. Ancak yenileme işlemleri için gerekli olan bir takım prosedürler olduğu da akıldan çıkarılmamalıdır. Bununla birlikte özel veya tamamlayıcı sağlık sigortası yenileme süreci gerekli kriterler karşılandığı sürece kolayca yapılabilen bir işlemdir.

Tamamlayıcı ve Özel Sağlık Sigortaları hakkında daha detaylı bilgi için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz:

https://farkibizden.com/tamamlayici-saglik-sigortasi-ve-ozel-saglik-sigortasi-farki/

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Süresi

Tamamlayıcı sağlık sigortasında poliçe geçerlilik süresi kural olarak poliçenin başlangıcından itibaren 1 yıldır. Bu 1 yıllık süreçten sonra tamamlayıcı sağlık sigortası yenileme veya şirket değişikliği yapmak mümkündür. Aynı zamanda tamamlayıcı sağlık sigortası yenileme sürecinde ek teminatlara yeni şeyler eklenebilir veya çıkartılabilir. Bu noktada kazanılan hakların kaybedilmemesi için yenileme yapmak yeterlidir.

TSS’de Süre Bitiminde Yapılması Gerekenler

Tamamlayıcı sağlık sigortası, belirli bir süreden sonra yenilenmesi gereken bir sigorta türüdür. Bu süre daha önce de bahsedildiği üzere kural olarak 1 yıldır. Sigorta poliçe süresi bittikten sonraki süreçte poliçe sahipleri tekrardan tamamlayıcı sağlık sigortası yenileme işlemi yapabilir.

Diğer taraftan tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıranlar ve ortalama 3 sene boyunca üst üste yenileyenler genellikle ömür boyu yenileme garantisine de sahip olabilirler. TSS bittikten sonra eğer yeni bir şirkete geçilecekse ana ve ek teminatlar en doğru şekilde araştırılmalıdır. Eğer aynı şirket ile devam edilecekse de yine ana ve ek teminatlarda değişim veya ekleme yapma hakkı mevcuttur.

Özel Sağlık Sigortası Süresi

Özel sağlık sigortasında yenileme yapıldığında veya başka bir şirkete geçildiğinde sigorta, genellikle ilk prim ödemesi ile başlar. Özel sağlık sigortasının devam ettiği süre boyunca pirim ödemeleri düzenli bir şekilde yapıldığında hizmette herhangi bir kesinti yaşanmaz. Ayrıca özel sağlık sigortasında bazı hastalıklar bekleme süresi kapsamında değerlendirilir. Bekleme süresi çeşitli hastalıkların sigorta kapsamına alınmadan önce geçmesi gereken süredir ve şirketten şirkete değişiklik gösterebilir. Bu süreç bittiğinde ve sigorta yenilendiğinde bekleme süresi ortadan kalkar.

ÖSS’de Süre Bitiminde Yapılması Gerekenler

Özel sağlık sigortası son bulan kişiler genellikle yenilemeyi tercihi eder. Yenilemek istemeyenler ise sigortalarını sonlandırabilir ya da farklı bir sigorta şirketi ile anlaşabilirler. Genellikle sigorta bittikten bir ay sonra yeni sigorta yaptırmak mümkündür. Bunun için şirketlerin kendi belirledikleri kurallara göre hareket etmenin yanı sıra poliçe sahiplerinin de yeni sigorta ile ilgili detaylı bilgi sahibi olması gerekir. Her yeni sigorta yapıldığında veya yenilendiğinde, sigorta şirketinin belirlediği kriterleri karşılamak gerekir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında Yenileme Dönemi

Tamamlayıcı sağlık sigortası yenileme düşünüldüğü kadar zahmetli bir işlem değildir fakat dikkat edilmesi gereken belli başlı durumlar vardır. Örneğin poliçe sahipleri sigorta bittikten belli bir süre sonra yenileme işlemi yaptırma taraftarıdır. Fakat bu bazı hakların kaybedilmesine neden olabileceği için sigorta bitmeden önce yenilemek çok daha avantajlı olur. Ayrıca yenileme dönemi, önceden kazanılmış olan hakların korunabilmesi ve devam ettirilmesi açısından da önem taşır. Tamamlayıcı sağlık sigortasında yenileme onayı bitiş tarihinden önce alınmamışsa sigorta şirketleri poliçe sahiplerine 30 günlük ek bekleme süresi tanır.

TSS’de Yenileme Döneminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sigorta şirketleri genellikle yenileme tarihi yaklaşınca poliçe sahiplerine bildiri gönderir. Fakat her ihtimale karşı poliçe sahiplerinin bunu takip etmesi gerekir. Burada yenileme sırasında dikkat edilmesi gereken çeşitli durumlar vardır. Bunlardan biri ömür boyu yenileme garantisi teminatıdır. Şirketten şirkete değişmekle birlikte ortalama üç yıl üst üste sigortanın yenilenmesi durumunda ömür boyu yenileme hakkı elde edilir. Bunun için belirlenen sürenin aşılmaması gerekir. Hasarsızlık indirimi de pek çok sigorta şirketi tarafından sağlanan bir avantajdır. Ancak bu haklar da zaman aşımına uğrayabilir. Bu yüzden zamanında yenileme yapmak önemlidir. Ayrıca şirket değişikliği yapıldığında hemen hemen bütün hakların da yeniden değerlendirileceği akıldan çıkarılmamalıdır.

Özel Sağlık Sigortasında Yenileme Dönemi

Özel sağlık sigortası yenileme dönemi oldukça kritik ve önemli bir dönemdir. Kazanılan hakların kaybedilmemesi açısından bu süreçte belirlenen kriterlere göre hareket etmek gerekir. Ayrıca poliçe sahipleri zamanından önce yenileme talebinde bulunduklarında pek çok farklı hakka da sahip olabilirler. Yani teminatlarda değişiklik yapabilmenin yanı sıra yeni teminatlar ekleme ve çıkartma konularında da söz sahibi olurlar.

ÖSS’de Yenileme Döneminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Özel sağlık sigortasında çoğu sigorta şirketi farklı bekleme sürelerini dikkate alarak veya risk kabul değerlendirmesi yaparak poliçe sahiplerine ömür boyu yenileme garantisi verebilir. Bunun için belirlenen yaş aralığı ise genel olarak 18-65 yaş arasıdır. Bu yaş aralığı şirkete göre değişiklik gösterebilir. Ömür boyu sigorta yenileme garantisi kazanıldıktan sonra ortaya çıkabilecek hastalıklar hem kapsam dışı kalmaz hem de ek prim gerektirmez.

Özel sağlık sigortası yenileme döneminde dikkat edilecek bir diğer nokta ise hangi durumlarda ek prim ödeneceğidir. Bu yüzden yenileme veya şirket değişikliği yapılırken detaylı araştırma yapmak hak kayıpları yaşamamanız açısından oldukça önemlidir.

Sonuç ve Değerlendirme

Unutmayın! Sağlık sigortası oldukça teknik bir konudur. Bu kapsamda ister yeni bir sağlık sigortası yaptırın isterseniz mevcut sigorta şirketinizi değiştirmeye ya da mevcut poliçenizi yenilemeye karar verin öncelikle web sitemizde bulunan görüntülü, sesli ve yazılı interaktif iletişim kanallarını kullanarak konusunda uzman Tamamlayıcı Sağlık Sigortası temsilcilerimizden çekinmeden "canlı danışmanlık" almanızı tavsiye ederiz.

Karşılaşabileceğiniz tüm sağlık harcamalarının Özel Hastane farkı bizden, sağlıklı ve mutlu bir hayatın keyfini sürmek de sizden olsun…